S touto knihou budete mať slovenčinu v malíčku!

11. Sep 2023 | 1h 03m

Hosť podcastu: MIROSLAVA RYŠKOVÁ, autorka a copywriterka

  • Rozprávame sa o jej Príručke slovenského jazyka pre každého, v ktorej ponúka prehľad gramatiky, jazyka, ale najmä množstvo konkrétnych príkladov a chýb z každodenného života. Viaceré tiež spomíname v rozhovore, vysvetľujeme ich, venujeme sa bohemizmom, prechyľovaniu, ypsilonu ap.
  • Ako funguje instagramový profil Viete po slovensky? Čo tam ľudí baví najviac?
  • Ako vznikala kniha? Čo všetko tam nájdete a komu je určená?
  • Ako sa zaraďujú nové mená do kalendára?
  • Kde robíme najčastejšie chyby? Napríklad pri vykaní (povedal ste/povedali ste), oslovenie v korešpondencii, pri asimilácii (spodobovaní)...
  • Otestovali sme aj Mirku, dostala 5 slov a mala vysvetliť a uviesť príklad, povedzme čo sú to kolokvializmy, palindróm, či oxymoron.

Odkazy, ktoré sa zídu a ktoré spomíname v rozhovore:
Paradigmy podstatných mien
Slovenská terminologická databáza

Krátky slovník slovenského jazyka

Ďalšie knižné tipy:

Podcast Knižný kompas je dostupný aj na platformách:

Pridajte komentár k tejto epizóde